Warto zobaczyć

Smardzewice i okolice obfitują w liczne atrakcje turystyczne. Zapraszamy Państwa do ich zwiedzenia – organizujemy wycieczki autokarowe, rowerowe i piesze. Osobom lubiącym aktywnie spędzać czas polecamy miejsca rekreacyjno-rozrywkowe.
Poniżej prezentujemy wybrane atrakcje w okolicy.

Zalew Sulejowski i tama w Smardzewicach
Zalew Sulejowski zbiornik został sztucznie utworzony w latach 1969 – 1974 w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy w okolicy miejscowości Smardzewice. Powstała tam zapora wodna o długości 1200 m i wysokości 16 m, która przyczyniła się do powstania zbiornika o powierzchni 2700 ha. Linia brzegowa zalewu wynosi 58 km.

Zalew Sulejowski Fot. Archiwum  Zalew Sulejowski Fot. Archiwum

Sanktuarium Św. Anny w Smardzewicach – 2,5 km
Siedemnastowieczny kompleks zabudowań klasztornych Franciszkanów uznawany jest za perłę baroku. Ołtarz główny barokowy, pochodzi z około 1700 roku. W jego centralnym miejscu znajduje się cudowny obraz św. Anny Samotrzeciej z pierwszej połowy XVII wieku.

Sanktuarium Św. Anny w Smardzewicach. Fot. klasztor.website.pl  Wnętrze sanktuarium Św. Anny w Smardzewicach. Fot. klasztor.website.pl

Ośrodek hodowli żubrów w Smardzewicach – 3 km
Placówka została utworzona w 1934 roku z inicjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego. W 1976 roku została przekazana pod zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego i jest jedną z najstarszych placówek tego typu w Polsce. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach zajmuje powierzchnie 72,4 ha, a liczebność stada hodowlanego utrzymywana jest na poziomie 20 sztuk.

Jeden z żubrów z hodowli w Smardzewicach. Fot. archiwum  Żubry z hodowli w Smardzewicach. Fot. archiwum

Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy znajduje się w środkowej części doliny Pilicy (od Skotnik i Łęgu Ręczyńskiego na południu po Smardzewice i Swolszewice Małe koło Tomaszowa Mazowieckiego na północy). Powierzchnia parku wynosi 17 444 ha, jego otulina obejmuje 38 927 ha. Na jego terenie i całej otuliny znajduje się 11 rezerwatów przyrody.

Rzeka Pilica. Fot. Archiwum Urzędu Miasta Sulejowa  Sulejowski Par Krajobrazowy. Fot. Archiwum Urzędu Miasta Sulejowa

Groty Nagórzyckie – 5 km
Groty są pozostałością po podziemnej kopalni piasku szklarskiego, wydobywanego do potrzeb budowlanych i hutniczych w XVIII i na początku XIX wieku. Groty składają się z licznych korytarzy, wnęk, zaułków i sal. Największe wyrobisko zwane „Salą Królewską” ma 30 m długości, 25 m szerokości i 3 m wysokości. Najrozleglejsza grota ma długość 120 metrów.

Podziemny korytarz. Fot. Archiwum Skansenu Rzeki Pilicy  Grota. Fot. Archiwum Skansenu Rzeki Pilicy

Rezerwat Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim– 8 km
Niebieskie Źródła – rezerwat przyrody nieożywionej o niesamowitych walorach krajobrazowych, położony w dolinie Pilicy.  Obejmuje on obszar ok. 29 ha. Niebieskie Źródła to wywierzyska krasowe jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Rezerwat jest ostoją wielu gatunków ptaków (ok. 75), a prawdziwą osobliwością są: ubarwiony remisz, zimorodek oraz kaczki (krzyżówka, ohar, czernica, cyraneczka i gągoł). Jeśli zatem korzystają Państwo z noclegów w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego polecamy odwiedzić to przepiękne przyrodnicze zjawisko.

Rezerwat Niebieskie Źródła. Fot. skansenpilicy.pl  Mapa rezerwatu Niebieskie Źródła. Fot. skansenpilicy.pl

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim – 8 km
Skansen Rzeki Pilicy jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. W skansenie znajduje się kilka stałych ekspozycji. Najbardziej rozbudowaną z nich jest „Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy”, z najważniejszym eksponatem w postaci drewnianego młyna wodnego, przeniesionego ze wsi Kuźnica Żerechowska. Kolejna ekspozycja poświęcona jest pilickim militariom. Eksponaty prezentowane w tej części skansenu w większości zostały wyciągnięte z rzeki. Pamiątki ze Spały, urokliwej, nadpilickiej miejscowości są gromadzone w dziale „Pamiątki po dawnej Spale”. Większość z eksponowanych tu pamiątek pochodzi z czasów, kiedy Spała pełniła funkcję rezydencji rosyjskich carów (na przełomie XIX i XX wieku). To tylko niektóre z atrakcji Skansenu.

Młyn wodny. Fot. skansenpilicy.pl  "Lufcik" - ciągnik artyleryjski Luftwaffe wyciągnięty z Pilicy. Fot. skansenpilicy.pl

Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 9 km
Muzeum powstało w 1927 roku z inicjatywy prof. Tadeusza Seweryna i osób zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. W tomaszowskim Muzeum zgromadzonych jest blisko 28 tys. eksponatów. Podstawową działalnością Muzeum są badania naukowe, gromadzenie eksponatów, ich opracowywanie i konserwacja. Placówka prowadzi katalog regionu, archiwum klisz, filmów, fotografii oraz materiałów pochodzących z badań terenowych.

Pałac Ostrowskich, siedziba Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego. Fot. muzeumtomaszow.pl  Fragment wystawy etnograficznej. Fot. muzeumtomaszow.pl

Spała – 18 km
To  jedna z najciekawszych miejscowości wypoczynkowych na terenie województwa łódzkiego. Otoczona lasami od lat przyciąga miłośników łowiectwa, którego tradycja na tych terenach sięga czasów króla Władysława Hermana oraz króla Władysława Jagiełły. Stała się niemal drugą rezydencją prezydencką dla Ignacego Mościckiego oraz Stanisława Wojciechowskiego.

Dom Leśnika. Fot. www.spala.pl  Kościół w Spale. Fot. www.spala.pl

Park Edukacyjno-Rozrywkowy Mikrokosmos w Ujeździe – ok. 19 km
Park MIKROKOSMOS, to tematyczny ogród edukacyjno-rozrywkowy, który jako pierwszy na świecie dał oczom zwiedzających niezwykle realistyczne rzeźby owadów oraz mikroorganizmów, wykonanych z dużą dbałością o ich budowę morfologiczną. W Parku znajduje się 25 rzeźb owadów oraz tyle samo gigantycznych bakterii i wirusów znacznie większych od oryginałów (powiększenie od setek do wielu milionów razy w porównaniu do oryginału).

Gigantyczny pająk. Fot. Park Edukacyjno-Rozrywkowy Mikrokosmos  Gigantyczny pszczoła. Fot. Park Edukacyjno-Rozrywkowy Mikrokosmos

Bunkry z okresu II wojny światowej w Konewce i Jeleniu – ok. 20 km
Budowa schronów w Konewce i Jeleniu była następstwem utworzenia w 1939 r. w Spale siedziby ważnego niemieckiego ośrodka dowodzenia Ober-Ost. Hitler polecił budowę umocnionych centrów dowodzenia, z których niemieccy dowódcy bezpiecznie mogli by dowodzić rozwinięciem operacji wojskowych na wschodzie. Do czerwca 1941 r. powstały dwa kompleksy żelbetowych schronów, mogących pomieścić całe składy pociągów sztabowych, których Niemcy wykorzystywali jako ruchome ośrodki dowodzenia dla sztabów wojskowych. Schrony kolejowe w różnią się nieco od siebie kształtem i długością; schron w Konewce ma 380 metrów długości i jest prosty, zaś schron w Jeleniu jest nieco krótszy – ma 355 m i kształt łagodnego łuku.

Schron kolejowy w Konewce. Fot. www.bunkierkonewka.eu  Wnętrze schronu. Fot. www.bunkierkonewka.eu

Opactwo Cystersów  w Sulejowie  – 21 km
Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie – położony w Podklasztorzu w Sulejowie to jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce, będący zabytkiem architektury romańskiej. Klasztor został ufundowany w 1176 roku przez księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, który sprowadził zakonników z opactwa Morimond w Burgundii do Sulejowa. W kapitularzu opactwa znajduje się muzeum. W 2012 roku obiekt został wpisany na listę Pomników historii.

Opactwo Cystersów w Sulejowie. Fot. cystersi.sulejow.pl  Opactwo Cystersów w Sulejowie. Fot. cystersi.sulejow.pl

Kościół św. Idziego w Inowłodzu – 21 km
Romański kościół pod wezwaniem świętego Idziego jest jednym z najstarszych murowanych kościołów w Polsce. Kościół jest zabytkiem klasy zerowej. Został wzniesiony z kamienia polnego lekko czerwonawym odcieniu. Jest usytuowany na wzgórzu, w otoczeniu cmentarza.

Ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Inowłodzu  – ok. 22 km
Obronny zamek w Inowłodzu był jedną z blisko pięćdziesięciu murowanych warowni, zbudowanych za życia i panowania króla Kazimierza Wielkiego. Wystawiony w latach 1356-1366 miał pełnić rolę lokalnej siedziby władzy monarszej i punktu militarnego chroniącego granicę Polski z państewkiem książąt mazowieckich, pobliski bród oraz komorę celną na szlaku handlowym, przekraczającym w tym miejscu Pilicę. Niestety w XVII wieku został doszczętnie zniszczony. Odbudowany  w XXI wieku.

Zamek Kazimierzowski. Fot. Mirona Werkowska i Agnieszka Cioła  Zbrojownia na Zamku Kazimierzowskim. Fot. Mirona Werkowska i Agnieszka Cioła

Pałac Biskupów Kujawskich w Wolborzu – ok. 30 km
Zespół parkowo-pałacowy usytuowany jest w południowo-wschodniej części Wolborza, na tzw. „Biskupiej Górce”.
Pałac pałac został zbudowany w latach 1768-73 przez biskupa Antoniego Ostrowskiego wg projektu wybitnego włoskiego architekta Franciszka Placidiego z przeznaczeniem na letnią rezydencję biskupów kujawskich.

Szaniec mjr. Hubala koło Anielina – 32 km
Budowla z kamieni polnych w kształcie pierścienia, znajduje się na polanie nieopodal wsi Anielin, w miejscu, gdzie o świcie 30 kwietnia 1940 r. w potyczce z Niemcami poległ major Henryk Dobrzański „Hubal”, dowódca Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego.

Szaniec mjr. Hubala. Fot. Andrzej Dyszyński - www.majorhubal.pl  Szaniec mjr. Hubala. Fot. Andrzej Dyszyński - www.majorhubal.pl

Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannej-Poświętnem – ok. 35 km
Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej wraz z barokową bazyliką mniejszą (Kościół św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela) oraz dwoma innymi kościołami znajduje się w miejscowości Studzianna-Poświętne. W pobliżu znajduje się ponadto klasztor księży filipinów. W bazylice znajduje się objęty kultem religijnym Cudowny Obraz Najświętszej Rodziny.

Sanktuarium w Studziannej-Poświetnem. Fot. Mr SCOTT - panaszonik.blogspot.com  Ołtarz w Sanktuarium w Studziannej-Poświetnem. Fot. Mr SCOTT - panaszonik.blogspot.com