Aula

powierzchnia: 101 m2
wymiary: (14,60 x 6,88 m)

aula